Részlet az üzletindítás c. fejezetből

Amikor a jelölt meghozza azt a döntést, hogy csatlakozik az üzlethez, akkor kerül sor a következő lépésre, amely nem más, mint az üzletindító találkozó. Itt annak a folyamatát veszitek végig, hogy hogyan kezdjen bele az új csatlakozó az üzletbe, milyen lépéseket kell megtennie, milyen feladatokat kell elvégeznie ahhoz, hogy az a cél, amiért az MLM-et elkezdi, megvalósulhasson. Sokan ezt a megbeszélést összevonják a HTT-vel, a Hogyan Tovább Találkozóval. Véleményem szerint azonban az üzletindítás annyira fontos és nagy volumenű feladat, hogy mindenképpen megér egy önálló találkozást a HTT után. Az üzletindítást azért nem szabad összevonni a HTT-vel, mert mindkettő különböző célt...